Wanneer heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding?

Soms wordt de keuze om te verhuizen voor u gemaakt. Bijvoorbeeld als uw woonruimte wordt gesloopt of ingrijpend moet worden gerenoveerd. Of als de verhuurder de huur voor u beëindigt om aan een bestemmingsplan te voldoen. Als u als huurder verplicht moet verhuizen, ontvangt u een verhuiskostenvergoeding van uw verhuurder.

Hoeveel bedraagt de verhuiskostenvergoeding?

De verhuiskostenvergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de verhuiskosten en herinrichtingskosten. Het bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de consumentenprijsindex. Vanaf 16 februari 2018 is het minimale bedrag verhoogd naar € 5.993,-. Verhuisde u al eerder? Dan bedraagt de wettelijke minimumbijdrage:

 

  • Tussen 16 februari 2018 en 27 februari 2019 > € 5.993,-
  • Tussen 28 februari 2017 en 15 februari 2018 > € 5.910,-
  • Tussen 2 maart 2016 en 27 februari > € 5.892,-
  • Tussen 28 februari 2015 en 1 maart 2016 > € 5.857,-
  • Tussen 1 maart 2014 en 27 februari 2015 > € 5.799,-
  • Tussen 1 maart 2013 en 1 maart 2014 > € 5.658,-

 

Voor meer recente informatie over een verhuiskostenvergoeding kijkt u hier.

 

Wie kan aanspraak maken op een verhuisvergoeding?

Huurders van een zelfstandige woning of een woonwagen met standplaats die verplicht moeten verhuizen, hebben recht op een verhuisvergoeding. De vergoeding geldt ook als u verhuist naar een woning van een andere huurder of een koopwoning. Een huurder van een kamer mag ook aanspraak op een vergoeding maken. Hier is echter geen minimumbijdrage voor vastgesteld, omdat deze kosten meestal lager zijn. Moet u verhuizen naar een wisselwoning of tijdelijke woning die u huurt volgens de Leegstandswet, terwijl uw woonruimte ingrijpend wordt gerenoveerd? Dan hebt u eenmaal recht op een verhuisvergoeding.

Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding?

 

Hoe vraag ik een verhuisvergoeding aan?

Huurt u van een woningcorporatie? Dan staat de regeling en het bedrag in het reglement vermeld. Soms biedt een woningcorporatie aan om de woning te schilderen, stofferen en de verhuizing te regelen. Deze uitkering in natura mag, maar hoeft u niet te accepteren. In plaats daarvan mag u aanspraak maken op de geldelijke vergoeding volgens de verhuiskostenregeling. Ook kan de gemeente een deel van de vergoeding voor haar rekening nemen. U ontvangt dan van de gemeente en verhuurder samen het gehele bedrag. Huurt u bij een particulier? Dan moeten u samen met de verhuurder een bedrag overeenkomen. Deze hoort te passen bij uw omstandigheden. Lukt dat niet, dan zal de rechter hierover uitspraak moeten doen.

 

Bent u ook verplicht te verhuizen en bent u benieuwd in hoeverre uw verhuisvergoeding de kosten van een verhuisbedrijf dekt? Vraag dan vrijblijvend onze offerte aan!

Vraag een offerte aan: