Privacyverklaring van Jan de Jong Verhuizingen

Lees hier het privacy statement van Jan de Jong Verhuizingen. Hierin laten we zien hoe we met uw gegevens omgaan.

Adresgegevens

Hoofdkantoor

Rostockweg 5
9723 HG Groningen
T: 050 - 313 91 49

Servicepoint

Industrieweg 10-12
9804 TG Noordhorn
T: 0594 - 502 073

Contactgegevens

Neem contact op via:
info@jandejong.nl
www.jandejong.nl

1. Uw privacy

 1. Jan de Jong Verhuizingen neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en waarom wij deze verzamelen.
 3. In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Jan de Jong Verhuizingen een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke.

2. Een overzicht van verwerkte persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 6. Locatiegegevens
 7. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 8. IP-adres
 9. Internetbrowser en apparaattype

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

A. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jandejong.nl. Wij zullen deze informatie verwijderen.

4. Doeleinden gegevensverwerking

Jan de Jong Verhuizingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. U te kunnen bellen, chatten of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 2. U desgevraagd informatie toe te sturen.
 3. U onze nieuwsbrief te kunnen toesturen.
 4. Onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren, door middel van uw gedrag op de website. 

5. Bewaartermijnen

Jan de Jong Verhuizingen zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De bewaartermijn van cookies die worden geplaatst door Google (Third-party) zijn te vinden in het privacy statement van Google.

6. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

 1. Jan de Jong Verhuizingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jan de Jong Verhuizingen blijft verantwoordelijk. Het gaat hier om bedrijven als Google voor webstatistieken en YouTube video’s, MailChimp voor nieuwsbrieven, Zendesk voor de online chatfunctie, TRES voor het beheer van Google Analytics en Ads en Rapide Software voor e-mailvoorziening en websitehosting.

7. Het gebruik van cookies

Jan de Jong Verhuizingen gebruikt technische, functionele, analytische en marketing cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor de marketing cookies heeft u toestemming kunnen verlenen. De cookie instellingen van onze website kunt u ook wijzigen via de knop onderaan de website.

8. Google Analytics

A. Google

 1. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 
 3. Jan de Jong Verhuizingen heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via hun voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 4. Gegevens delen met andere partijen hebben we via de instellingen uitgezet behalve voor producten en services van Google.

B. Anonimiseren

 1. Jan de Jong Verhuizingen heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd.

9. Advertenties en remarketing

A. Wij maken gebruik van de Google AdWords Remarketing service om advertenties te plaatsen op websites van anderen (inclusief Google). Deze advertenties zijn gericht op gebruikers die onze website eerder hebben bezocht. Dit kan in de vorm zijn van een advertentie wanneer u iets opzoekt via Google, of een andere website dat is aangesloten in het Google Display Netwerk. Derden, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te laten zien op basis van de eerdere activiteit op onze website. Uiteraard zullen alle gegevens die verzameld worden, worden gebruikt volgens onze privacy statement en het privacy statement van Google.

B. U kunt uw instellingen wijzigen op de Google Advertentie-instellingen pagina. U kunt zich ook volledig afmelden voor 'op interesses gebaseerde advertenties' op Google.com of door de cookie-instellingen van uw browser te wijzigen.

10. Youtube

A. In artikelen op onze website kan gebruik worden gemaakt van embedded YouTube video’s die door Google worden gehost en op de site van Jan de Jong Verhuizingen worden ontsloten. Bij het plaatsen van een embedcode hebben we ‘Privacymodus inschakelen’ aangevinkt. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat tot het moment dat u de video gaat bekijken. Als u bij een YouTube video op afspelen klikt zal YouTube cookies opslaan.

B. Deze cookies zijn bedoeld om de kwaliteit van de YouTube video af te stemmen op de snelheid van uw internetverbinding, voor het bijhouden van het aantal bekeken video’s en om te zorgen dat uw gebruikservaring zo prettig mogelijk is door bijvoorbeeld andere relevante filmpjes te kunnen laten zien. Wij hebben geen invloed op deze third-party cookies. Wat YouTube met de cookies en persoonsgegevens doet kunt u vinden in het privacy statement van Google.

11. MailChimp

A. Voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken, maakt Jan de Jong Verhuizingen gebruik van MailChimp. Bij aanmelding voor de nieuwsbrieven vragen wij u expliciet toestemming.

De adressenlijst die we hebben verzameld implementeren we in MailChimp, waardoor gedurende de inschrijving daar ook uw naam en e-mailadres bekend zullen zijn. Uw persoonsgegevens worden in dat geval dus gedeeld met MailChimp.

B. MailChimp laat zien of een e-mail wordt geopend en of links in de e-mail worden aangeklikt. De e-mailnieuwsbrief biedt ook een afmeldmogelijkheid; onderaan elk bericht staat de optie ‘Ik wil geen mail meer ontvangen’ of ‘Afmelden nieuwsbrief’. Lukt het niet om op deze manier af te melden, dan kun u een berichtje sturen naar info@jandejong.nl. Lees het privacybeleid van MailChimp voor meer informatie. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

C. Jan de Jong Verhuizingen heeft met MailChimp een verwerkersovereenkomst gesloten.

12. Zendesk

A. Wij gebruiken de chatfunctie van Zendesk. Zendesk plaatst hiervoor cookies zodat u ons vragen kunt stellen over onze producten en diensten. Voor meer informatie over Zendesk cookies en hoe u deze kunt weigeren of verwijderen, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Zendesk: http://www.zendesk.com/company/privacy.

B. Jan de Jong Verhuizingen heeft met Zendesk een verwerkersovereenkomst gesloten.

13. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

A. U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@jandejong.nl te sturen. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Jan de Jong Verhuizingen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

B. Wanneer u uw gegevens wilt doorgeven aan een andere partij, kan Jan de Jong Verhuizingen dit gemakkelijk voor u realiseren. Doorloop dan de hierboven beschreven stappen.

U kunt ons ook bereiken via: www.jandejong.nl | 050 - 313 91 49 | Rostockweg 5, Groningen.

14. Beveiliging

A. Jan de Jong Verhuizingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jandejong.nl.

B. Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen privacy statement
Jan de Jong Verhuizingen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Neem contact op voor een vrijblijvende offerteVrijblijvende offerte?

Mart helpt graag bij al uw vragen over uw aanstaande verhuizinghelpt u graag.

Vraag direct een offerte aanVraag direct een offerte aan Bel ons op: 050 - 313 91 49Bel ons Mart Dijkstra Mart Dijkstra