Meer inzetten op duurzaamheid in de verhuisbranche van Noord Nederland

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid binnen de verschillende afdelingen van onze organisatie.

Visie op duurzaamheid & MVO

In onze missie en visie speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke rol. Onze mensen zijn zich bovendien bewust van het belang van een duurzame werkwijze voor de toekomstige verhuisbranche. Onze missie en aansluitend onze visie is dat wij het beste verhuisbedrijf van de regio Groningen willen zijn. Daar werken we al aan sinds Jan de Jong in 1903 met de hondenkar vanuit Noordhorn een bodedienst op Groningen startte. Daarbij bediende hij Noordhorn, Zuidhorn en Aduard. Hond en kar werden vervangen door paard en wagen en in de jaren dertig van de vorige eeuw schafte Jan zijn eerste T-Ford aan met gesloten laadbak en een rek boven op de cabine.

jandejongverhuizingen 12112020 10 bewerkt

Universitair geschoolde duurzaamheidsadviseur

Sindsdien is er uiteraard het nodige veranderd, maar het belangrijkste is hetzelfde gebleven. Met passie voor ons vak, hart voor onze klanten en medewerkers en met oog en oor voor onze omgeving, streven we er dag in dag uit naar het beste verhuisbedrijf in onze provincie te zijn. Daarbij is duurzaamheid voor ons een dusdanig belangrijke pijler dat we ons op dat gebied laten bijstaan door een universitair geschoolde duurzaamheidsadviseur.

Hoe dragen we bij aan duurzame ambities?

Jan de Jong Verhuizingen is in 2012 gestart met het actief terugdringen van de CO2-uitstoot. In overleg met onze adviseur Wim Ubachs hebben we een ambitieus duurzaamheidsplan opgesteld. We toetsen elk jaar of we de gestelde doelen hebben bereikt en benoemen vervolgens nieuwe doelen voor het volgende jaar. Dit plan bestaat uit 7 duurzaamheidsdoeleinden.

Duurzaam JDJ

1. Zero-emissie

Emissiereductie wagenpark 

De afgelopen jaren hebben we een groot deel van ons wagenpark vervangen door verhuiswagens die aan de Euro-6-norm voldoen. Met 2025 in het vooruitzicht, oriënteren we ons op emissieloos vervoer zoals vervoermiddelen op basis van waterstof of elektriciteit. Het doel is om voor die tijd nog een ZeroEmissie-verhuiswagen aan te schaffen waarmee we emissieloos kunnen verhuizen.

Elektrische voertuigen, fietsen en Fietskoeriers

We beschikken over 3 elektrische (bestel)wagens en zetten fietskoeriers in voor minder omvangrijke logistieke opdrachten. Voor de reguliere en projectverhuizingen voor de gemeente Groningen, zetten we waar mogelijk medewerkers in die op de fiets naar de locatie kunnen komen.

2. Bundelen van goederen en retourproducten

Door reguliere verhuizingen te bundelen geeft de gemeente Groningen een goed voorbeeld van hoe het duurzamer kan. Dit geeft ons de mogelijkheid om verhuisopdrachten gebundeld in te plannen. Door grondig te inventariseren, zorgen wij voor een duurzaam logistiek plan voor alle verhuizingen; regulier én projectmatig. Leveren we items verpakt af, dan nemen we het verpakkingsmateriaal direct retour. Is het mogelijk om ritten te combineren door gewenste leverdatums op elkaar af te stemmen, dan nemen we contact met u op om dit te bespreken.

3. Reductie transportbewegingen

Kiezen voor de meest duurzame route 

Er zijn verschillende manieren om het aantal transportbewegingen te reduceren. De eerste staat hierboven geschreven; het bundelen van goederen en retourproducten. De tweede manier is door te kiezen voor de meest duurzame route in plaats van de snelste route. Een duurzame route betekent bijvoorbeeld het mijden van spits (wij plannen onze eerste rit altijd voor de ochtendspits uit) en files.

jandejongverhuizingen 12112020 204 bewerkt drone 001

Zo voorkomen we onnodige uitstoot door stilstand of stapvoets rijden. Omdat Jan de Jong de regio door en door kent, weten we precies op welke tijdstippen we welke routes moeten vermijden om een zo duurzaam mogelijk transport te garanderen. Bovendien gebruiken we voor routes buiten de regio en in Europa de slimme routeplanner van TLN (Transport & Logistiek Nederland).

Duidelijke communicatie voorkomt onnodige transportbewegingen 

Een derde manier waarmee we transportbewegingen reduceren is door duidelijk met de klant te overleggen wanneer we op welke locatie zijn en wat we op dat moment van de klant verwachten. Is de ontvanger niet op het juiste tijdstip op de juiste plek, dan heeft dat een negatief effect op de route en de planning.

Verhuismateriaal op locatie

Voor projectmatige verhuizingen en voor locaties waar regelmatig verhuisd wordt, stellen we verhuismaterialen beschikbaar op de betreffende locatie. Zo voorkomen we dat we onnodig vaak op en neer rijden met grote wagens. We kunnen dan een deel van de medewerkers op de fiets laten komen.

Dicht bij uw locaties betekent minder gereden kilometers 

Een vijfde manier waarop we transportbewegingen kunnen reduceren, is door goed samen te werken met onze opdrachtgevers. Onze locaties hebben een centrale ligging waardoor medewerkers een kortere reistijd hebben en we altijd relatief dichtbij onze klant zitten. Daardoor hoeven we minder brandstof te verbruiken.

jandejongverhuizingen 12112020 23 bewerkt

4. Vermindering aardgas en energiegebruik

Bij Jan de Jong verminderen we ons aardgas en energieverbruik door te investeren in nieuwe duurzame panden en door duurzaam te investeren in bestaande panden. Ons nieuwste pand (opgeleverd op 01-01-2022) op Rode Haan is gasloos en eind 2023 volledig klimaatneutraal. Zonnepanelen in combinatie met warmtepompen zorgen voor de benodigde energie. Al onze opslaglocaties zijn zo zuinig mogelijk ingericht en zijn voorzien van ledverlichting. Dit leverde een besparing op van 35% op het energieverbruik per locatie.

5. Minimaliseren CO2-footprint

Buiten de hierboven genoemde inspanningen reduceren we onze CO2-footprint ook op andere manieren.

Compensatie uitstoot consumentenverhuizingen

Als Erkende verhuizer compenseren we sinds 2010 met Gold Standard CO2 projecten voor elke consumentenverhuizing de gemiddelde uitstoot van zo’n verhuizing (0,3 ton CO2). Jan de Jong was in Nederland één van de eerste verhuisbedrijven die dit implementeerde.

Compensatie brandstof

We kopen onze brandstof sinds 2012 CO2-gecompenseerd in bij Shell door een bijdrage te betalen boven op de brandstofprijs. De Climate Neutral Group investeert deze bijdrage in gecertificeerde duurzame energieprojecten die bijdragen aan het klimaat, maar ook aan de welvaart en het welzijn van de lokale bevolking.

6. Transitie circulaire economie

Circulair terugdringen opgeslagen voorraad

Vaak horen we dat zakelijke opdrachtgevers hun huidige hoeveelheid opgeslagen (kantoor)meubilair willen terugbrengen. Hier kunnen wij u samen met onze partners bij ondersteunen. Tijdens de overslag van het nu opgeslagen kantoormeubilair naar onze locatie(s), voeren we samen met uw facilitymanager(s) een gedetailleerde schouw uit van alle items. Items waarvan u aangeeft ze niet in de huidige staat te willen hergebruiken, komen in aanmerking voor één van de onderstaande opties die de circulaire economie kent.

 • Hergebruik van items – andere partijen zetten items die u afdankt opnieuw in. Hiervoor werken we samen met verschillende regionale opkopers. De opbrengst van de items dekt doorgaans de kosten voor deze dienstverlening.
   
 • Hergebruik van onderdelen – is een item niet herbruikbaar, maar zijn de onderdelen nog in goede staat, dan houden we de onderdelen in opslag om te hergebruiken voor een eventueel refurbishmentproces.
   
 • Reparatie – items die u na een reparatie kunt hergebruiken, laten we repareren door een regionale partij.
   
 • Refurbish – is bijvoorbeeld stoffering, een armlegger of een bureaublad aan vervanging toe, dan verzorgen onze partners dit voor u. De onderdelen halen we uit uw re-use-onderdelenpool.
   
 • Recycle – onze partner neemt de te recyclen items over en verzorgt de verwerking en het hergebruik van de verschillende materialen zoals stoffering, hout, vulmateriaal, rubber, plastic en metaal.
   
 • Recovery – samen met onze partner zorgen we voor terugwinning van energie uit materialen die echt in aanmerking komen voor hergebruik.

Kunststofverpakkingen

Jan de Jong werkt met circulaire herbruikbare kunststof verpakkingen die we huren bij Roldorent. Wij zijn voor deze verpakkingen depothouder voor de drie noordelijke provincies. Dit betekent dat wij een grote voorraad in onze vestiging in Groningen hebben. Daarmee zijn deze verpakkingen altijd beschikbaar voor opdrachten vanuit onze klanten. De kunststofverpakkingen gaan minimaal 60 keer vaker mee dan reguliere verhuisdozen. Zijn de kunststofverpakkingen niet langer inzetbaar vanwege ouderdom of schade, dan worden ze gerecycled tot nieuwe boxen.

verhuisdbedrijf dejong juni 2021 013
jandejongverhuizingen 12112020 140 bewerkt

7. Maximale inzet op innovatie | StadLogistiek

Onze onderneming is een van de koplopers in Groningen met betrekking tot stadsdistributie. Vanaf 2025 mogen bedrijven de binnenstad alleen beleveren met elektrische voertuigen. Daarom zijn wij gestart met StadLogistiek; een initiatief dat ons in staat stelt in ons eigen logistieke centrum goederen emissieloos over te slaan voor verschillende partners. Wij slaan aangeleverde goederen in bulk op en leveren ze gefaseerd emissieloos uit aan bedrijven of projecten in de binnenstad.

Samenwerking met Gemeente Groningen

Als belangrijke gesprekspartner voor de Gemeente Groningen, is onze organisatie betrokken bij veel duurzaamheidsinitiatieven in de regio. Zo helpen we om organisaties in onze regio te prikkelen op het gebied van duurzaamheid, zoals een centrale stadsdistributie en het plan “Ruimte voor Zero Emissie Stadslogistiek”.

Ontwikkeling en innovatie in logistiek

Onze onderneming is één van de koplopers in Groningen met betrekking tot duurzame stadsdistributie. Dit initiatief houdt zich bezig met de logistieke stromen in de stad Groningen en de duurzaamheidsontwikkelingen. Dit biedt ons de mogelijkheid om effectief en doelgericht duurzaam te ondernemen. De stad Groningen heeft het voornemen om in 2025 de stad te sluiten voor voortuigen met fossiele brandstoffen. Vracht mag vanaf dan alleen geleverd worden door elektrische voertuigen.

Daarom zijn wij gestart met StadLogistiek in Groningen, waar we op ons logistiek centrum goederen verzamelen voor verschillende partners. Dit initiatief doen we samen met GoFast Fietskoeriers. De hub heeft zich inmiddels bewezen met mooie projecten voor het Forum, Ship from store voor Rituals, renovatie van NH Hotel Groningen en de Gemeente Groningen. Op deze manier zoeken wij als directie uit wat passend is voor de stad, maar ook als haalbaarheidsonderzoek voor lokale ondernemers. Op deze wijze dragen wij bij aan duurzame stadsdistributie.

We zien ook telkens nieuwe ontwikkelingen in de logistiek, landelijk en lokaal. Wij blijven graag op de hoogte van nieuwe trends en kijken constant om ons heen hoe we onze klanten daarmee het beste van dienst kunnen zijn. Hierbij valt te denken aan Wave picking management en Warehouse management. Zo bieden wij de mogelijkheid om uw magazijn door StadLogistiek te laten beheren in onze hub.

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Ook binnen Jan de Jong zijn wij hier op verschillende manieren mee bezig. Allereerst stellen wij stageplaatsen beschikbaar voor studenten met een administratieve of logistieke opleiding op MBO of HBO niveau. Verder hebben wij doorlopende stagiaires binnen onze organisatie voor het chauffeursvak. Het is bij ons verder mogelijk om onderzoek te doen naar verschillende logistieke/economische vraagstukken die bijdragen aan optimalisatie van onze dienstverlening.

Wij hebben goede contacten met organisaties als de Groningse Uitdaging en WerkPro. Deze organisaties helpen wij door bijvoorbeeld inventaris, die wordt geschonken door zakelijke klanten, pro deo te leveren. Wij verzorgen daarvoor het transport, zodat de inventaris op een goede plek terecht komt en niet alleen wordt aangemerkt als stort.

Als Erkend Verhuizer ondersteunen wij “De Verhuisfamilie”. De verhuisfamilie ondersteunt mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een verhuizing uit te voeren of te regelen. We helpen mensen die zelf een ontoereikend sociaal netwerk hebben, een beperking ervaren in de gezondheid (lichamelijk, psychisch en/of verstandelijk), of gebrek aan financiële middelen hebben. Vrijwilligers helpen met in- en uitpakken en de verhuizer verzorgt de daadwerkelijke verhuizing. Zo dragen wij graag ons steentje bij. Niet alleen vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid vanuit Jan de Jong Verhuizingen, maar ook uit persoonlijke beweegredenen vanuit de directie. 

Sociaal maatschappelijke werkplekken en Social Return

Net als veel andere organisaties ondersteunen wij de wens van de overheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende baan te bieden. Zo kan iedereen zoveel mogelijk meedoen in de samenleving en uitzicht houden op werk en inkomen. Iedereen heeft hier recht op, vinden we bij Jan de Jong, zodat niemand langs de zijlijn hoeft te staan! Hiervoor stellen wij plaatsen beschikbaar voor kandidaten uit de WWB, SW en Wajong.

Passend binnen onze organisatie en bedrijfsvoering heeft Jan de Jong binnen haar beleidsuitgangspunten de focus op het inzetten van kandidaten. Wanneer het niet mogelijk is kandidaten in te zetten uit deze doelgroepen bekijken wij de alternatieven binnen de andere doelgroepen en mogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan het inzetten van kandidaten uit andere doelgroepen bijvoorbeeld een WWB kandidaat en een leerling of een kandidaat uit de WW. Deze doelgroep bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding tot projectverhuizer.

De kandidaten volgen een opleiding en krijgen binnen Jan de Jong een buddy toegewezen die ze begeleiden bij het volgen van de opleiding en opdoen van werkervaring. Daarnaast is er een medewerker als interne jobcoach beschikbaar die deze kandidaten helpt met allerhande vragen waar zij tegen aan lopen tijdens de opleiding of het uitvoeren van hun werkzaamheden. Op deze wijze vergroten wij de betrokkenheid en verlagen het ziekteverzuim.

Neem contact op voor een vrijblijvende offerteVrijblijvende offerte?

Mart helpt graag bij al uw vragen over uw aanstaande verhuizinghelpt u graag.

Vraag direct een offerte aanVraag direct een offerte aan Bel ons op: 050 - 313 91 49Bel ons Mart Dijkstra Mart Dijkstra