Aanbesteding

Kiest u voor een aanbesteding?

Dit is vaak een complex proces waarbij veel regelgeving om de hoek komt kijken. Wij hebben veel ervaring met aanbestedingen en werken reeds samen met verschillende partners en instanties. Wij ontzorgen u tijdens het proces en kunnen door onze jarenlange ervaring efficiënt werken. Neem daarom contact met ons op, zodat we direct vanaf het begin met u mee kunnen denken en kijken.

 

Onze coronamaatregelen

Uiteraard houden wij momenteel de richtlijnen van het RIVM goed in de gaten. Bovendien nemen we speciale coronamaatregelen in acht. Als u daarover specifieke vragen heeft dan horen wij het graag.

Aangesloten bij Code Verantwoordelijk marktgedrag

De kern van deze code is: fatsoenlijk zaken doen. Met het ondertekenen van de code geven opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen aan dat zij verantwoord en met respect opdrachten verlenen, aannemen en uitvoeren. Daarmee geeft de code een impuls aan de verbetering van het uitbestedings- en inleningsbeleid in Nederland.

 

Ze geeft aan wat gewenst marktgedrag is en biedt marktpartijen een concrete leidraad hoe te handelen om zowel een goede sociale als zakelijke opbrengst te realiseren. Kijk hier voor meer informatie over de Code Verantwoordelijk marktgedrag.

Keuze beste procedure: aanbesteding

De keuze voor de manier waarop u een opdracht in de markt zet is mede afhankelijk van de (geraamde) opdrachtwaarde.

 

Als u als aanbestedende dienst het voornemen heeft om een opdracht te verstrekken kunt u verplicht zijn om de Aanbestedingswet na te leven. Op Europees niveau zijn drempelwaarden vastgesteld.

 

Hieronder sommen we een aantal tips op die vanuit de Erkende Project Verhuizers zijn opgesteld.

Gaat u binnenkort verhuizen?

Bekijk alvast ons uitgebreide overzicht met verhuistips. Meer informatie of heeft u vragen? Vul dan vrijblijvend ons offerteformulier in.

 

Offerte particuliere verhuizingOfferte zakelijke verhuizing

Aanbesteding bij Jan de Jong Verhuizingen

Tips voor opdrachtgevers

 

Informeer verhuisbedrijven tijdig

Zorg dat potentiële inschrijvers zo vroeg mogelijk op de hoogte zijn van een op handen zijnde aanbesteding. Zij kunnen dan de benodigde capaciteit vrijmaken.

 

Investeer in relaties met verhuisbedrijven

Een actieve benadering van potentiële inschrijvers kan ook bijdragen aan een breder aanbod. Informeer de verhuisbedrijven rechtstreeks over aanbestedingen en/of organiseer een informatie-/kennismakingsbijeenkomst. Op die manier krijgen potentiële inschrijvers een beter beeld van de opdracht en krijgt u ook direct een gevoel bij de verschillende partijen.

 

Kies de juiste opdrachtgrootte 

Voor u als opdrachtgever kan het praktisch lijken om grote opdrachten in één keer aan te besteden en tijdens de uitvoering maar met één of enkele verhuisbedrijven te maken te hebben. Het aantal inschrijvers bij grote opdrachten is echter beperkt. U profiteert dus niet maximaal van de marktwerking. Bij splitsing in verschillende kleinere opdrachten (percelen) biedt u daarvoor wel ruimte.

 

Maak het aantrekkelijk om in te schrijven 

Motiveer verhuisbedrijven om mee te doen met een aanbesteding. Het maken van een goede offerte kost tijd en geld. Dat is soms een hoge drempel om mee te doen met aanbestedingen. Maak het daarom als opdrachtgever voor verhuisbedrijven zo aantrekkelijk mogelijk.

Stel geen onnodige eisen

Als opdrachtgever kunt u op basis van uw uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, selectiecriteria en/of gunningscriteria ("eisen") bepalen wie de opdracht zou kunnen uitvoeren. Deze eisen zijn vanzelfsprekend bedoeld om te voorkomen dat u offertes krijgt van verhuisbedrijven die ongeschikt zijn om de verhuizing te verrichten. Te strenge eisen kunnen echter ook in uw nadeel werken. Stel daarom bijvoorbeeld geen onnodig hoge eisen aan de kredietwaardigheid van bedrijven, aan de gewenste ervaring, enzovoort.

 

Stimuleer samenwerking 

U kunt meerdere kleine verhuisbedrijven de mogelijkheid bieden gezamenlijk in te schrijven. U kijkt dan naar de gezamenlijke competenties van de partijen die een consortium vormen. Ook kunt u bedrijven toestaan om een deel van de verhuizing te laten verrichten door onderaannemers die aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen. Essentieel is om in het contract te regelen dat de hoofdaannemer altijd verantwoordelijk blijft voor de verhuizing en ook fungeert als enig en eenduidig aanspreekpunt.

 

Geef inhoud aan sociaal en maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap 

Als professioneel inkoper wordt van u verwacht dat u inkoopt met een maximale duurzame waarde. Dat betekent dat u naast de prijs ook de impact op mens en milieu meeneemt in uw inkoopprijs.

 

Gebruik EPV-Branchekeurmerk 

De eisen die u stelt, moet u ook controleren. Dit kunt u onder meer doen door te vragen naar een recente kopie van het certificaat branchekeurmerk EPV.

Aanbesteding Jan de Jong Verhuizingen

Bekijk ook eens


 
Vraag een offerte aan: