Financieel & garanties

Financieel & garanties

Hieronder geven we antwoord op veelgestelde vragen. Heeft u meer vragen? Bel dan gerust met 050 - 313 91 49 of stuur een mail naar info@jandejong.nl.

Wanneer heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding?

Soms wordt de keuze om te verhuizen voor u gemaakt. Bijvoorbeeld als uw woonruimte wordt gesloopt of ingrijpend moet worden gerenoveerd. Of als de verhuurder de huur voor u beëindigt om aan een bestemmingsplan te voldoen. Als u als huurder verplicht moet verhuizen, ontvangt u een verhuiskostenvergoeding van uw verhuurder.

Hoeveel bedraagt de verhuiskostenvergoeding?

Hoeveel van uw verhuiskosten u vergoed krijgt, ligt aan uw woonruimte en de verhuisdatum.

 

Zelfstandige woning

Voor zelfstandige woningen, woonwagens en standplaatsen geldt sinds 29 februari 2020 een minimumbijdrage. De minimumbijdrage wijzigt elk jaar voor 1 maart. De bijdrage wijzigt met het percentage van de inflatie over het vorige jaar (consumentenprijsindex).

 

De actuele tekst van de regeling kunt u vinden in de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie.

 

Wie kan aanspraak maken op een verhuisvergoeding?

Huurders van een zelfstandige woning of een woonwagen met standplaats die verplicht moeten verhuizen, hebben recht op een verhuisvergoeding. De vergoeding geldt ook als u verhuist naar een woning van een andere huurder of een koopwoning. Een huurder van een kamer mag ook aanspraak op een vergoeding maken. Hier is echter geen minimumbijdrage voor vastgesteld, omdat deze kosten meestal lager zijn. Moet u verhuizen naar een wisselwoning of tijdelijke woning die u huurt volgens de Leegstandswet, terwijl uw woonruimte ingrijpend wordt gerenoveerd? Dan hebt u eenmaal recht op een verhuisvergoeding.

 

Hoe vraag ik een verhuisvergoeding aan?

Huurt u van een woningcorporatie? Dan staat de regeling en het bedrag in het reglement vermeld. Soms biedt een woningcorporatie aan om de woning te schilderen, stofferen en de verhuizing te regelen. Deze uitkering in natura mag, maar hoeft u niet te accepteren. In plaats daarvan mag u aanspraak maken op de geldelijke vergoeding volgens de verhuiskostenregeling. Ook kan de gemeente een deel van de vergoeding voor haar rekening nemen. U ontvangt dan van de gemeente en verhuurder samen het gehele bedrag. Huurt u bij een particulier? Dan moeten u samen met de verhuurder een bedrag overeenkomen. Deze hoort te passen bij uw omstandigheden. Lukt dat niet, dan zal de rechter hierover uitspraak moeten doen.

 

Bent u ook verplicht te verhuizen en bent u benieuwd in hoeverre uw verhuisvergoeding de kosten van een verhuisbedrijf dekt? Vraag dan vrijblijvend onze offerte aan!

Heb ik recht op vrije dagen voor de verhuizing?

Een verhuizing is geen sinecure. Er gaan heel wat uren voorbereiding en planning aan vooraf. En dan moet de echte verhuizing nog plaatsvinden! Alles bij elkaar een behoorlijke belasting en een aanslag op uw budget. In sommige cao’s, arbeidsovereenkomsten of bedrijfsreglementen wordt dit erkend en kun je speciaal verlof voor een verhuizing aanvragen.

Recht op bijzonder verlof bij een verhuizing

Verlof voor een verhuizing is niet wettelijk geregeld. Werkgevers, branches of sectoren mogen dit zelf bepalen en regelen binnen het bijzonder verlof. Over het algemeen mag een werknemer twee werkdagen bijzonder verlof opnemen. Of dit ook mag worden gebruikt voor een verhuizing, is per arbeidsovereenkomst verschillend. Ook kan het aantal dagen verschillen. Als het recht op bijzonder verlof bij een verhuizing niet in de cao is vastgelegd, dan vindt u dat terug in de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement. U kunt er ook naar informeren bij uw werkgever of personeelsafdeling. Hier kunt u het verhuisverlof meteen aanvragen. Bekijk ook de website van Rijksoverheid voor meer informatie over verlof tijdens uw verhuizing.

 

Slim gebruik maken van bijzonder verlof

Als u tijdens uw verhuizing wel van uw bijzonder verlof gebruik kunt maken, krijgt u tijdens deze dag(en) vrijwel altijd doorbetaald en levert u geen vakantiedagen in. Dat is fijn, want een verhuizing is al kostbaar genoeg! Bovendien zult u graag wat vrije dagen overhouden voor als u eenmaal gesetteld bent. Deze tijd kunt u goed gebruiken om te genieten van het nieuwe huis en wat welverdiende rust te nemen. Om optimaal van uw bijzonder verlof te profiteren, is het slim om de vrije verhuisdag(en) meteen voor het weekend te gebruiken. Zo heeft u na de verhuisdag nog minimaal twee dagen de tijd om het oude huis schoon op te leveren en uw nieuwe woning gezellig in te richten!

Verlof voor een verhuizing

 

Geen recht op verhuisverlof?

Valt een verhuizing niet binnen het bijzonder verlof, dan kunt u uiteraard uw eigen vrije dagen hieraan besteden of alles in het weekend plannen. U kunt er ook voor kiezen een deel van de verhuizing uit te besteden. Dat kost misschien geld, maar het gaat sneller, scheelt stress én vakantiedagen. Bovendien kunt u zelf bepalen wat u het verhuisbedrijf laat doen. Er zit nogal verschil in tarief als u alleen ingepakte dozen laat verhuizen, of ook de gehele inboedel laat demonteren en inpakken. Daarnaast spelen de afstand en het volume dat moet worden verhuisd een grote rol. Vraag daarom eens een offerte aan en u kunt rustig overwegen hoeveel een snelle, stressvrije verhuizing u waard is!

Kan ik gemeentelijke belastingen terugvragen?

Kan ik gemeentelijke belastingen terugvragen? Elke gemeente stelt zelf de hoogte van de gemeentelijke belastingen en heffingen vast. Wat u moet betalen aan belasting, kan dus veranderen op het moment dat u naar een andere gemeente verhuist. En als u de belasting een jaar vooruit hebt betaald, heeft u een periode lang teveel betaald. Krijgt u dit bedrag terug en hoe regelt u dat? U leest het hieronder.

Wat zijn gemeentelijke belastingen?

Er is een aantal verschillende belastingen die iedere gemeente zelf mag berekenen en heffen. De meest voorkomende zijn:

 

  • Afvalstoffenheffing;
  • Hondenbelasting;
  • Onroerende zaak belasting (OZB).

 

Daarnaast berekent een gemeente soms baatbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting, parkeerbelasting, reclamebelasting, precariobelasting, reinigingsheffing of grafonderhoudsrecht.

 

Hoeveel belasting moet u betalen?

De hoogte van de belasting stelt de gemeenteraad jaarlijks vast. Aan het begin van het nieuwe jaar ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet. Deze vermeldt het totaal aan gemeentelijke belastingen die voor u van toepassing zijn. De gecombineerde aanslag kan in termijnen betaald worden of in één keer. Als u de gemeentelijke belastingen van tevoren hebt betaald en u verhuist later dat jaar, dan kunt u een deel hiervan terugvragen.

 

Vermindering van gemeentelijke belastingen bij verhuizing

Als u niet een heel kalenderjaar in dezelfde gemeente woont of hebt gewoond, dan wordt een deel van de gemeentelijke belasting verminderd of terugbetaald. Dit wordt gebaseerd op het aantal complete maanden dat u niet woonachtig was op het oude adres. Hiervoor geldt de dag dat u zich hebt aangemeld bij de nieuwe gemeente. Stel dat u zich op 13 maart in uw nieuwe gemeente hebt ingeschreven, dan heeft u recht op vermindering voor de maanden april – december.

Kan ik gemeentelijke belastingen terugvragen?

 

Regelen van teruggave gemeentelijke belastingen

Net als de hoogte en bepaling van belastingen, regelt iedere gemeente ook de teruggave op zijn eigen manier. Soms gaat dit automatisch en bij andere gemeenten moet u de teruggave of herberekening zelf aanvragen. Kijk op de site van uw oude gemeente hoe u dit kunt regelen. Let wel: de OZB overlapt nooit en kunt u dus ook niet terugvragen. Op 1 januari wordt die gepeild en vervolgens geldt die voor het hele jaar. In uw nieuwe gemeente zult u pas vanaf het volgende jaar OZB betalen voor uw nieuwe huis.

 

Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente, komt hier veel extra werk bij kijken. Het scheelt een hoop stress als u de verhuizing aan een professioneel verhuisbedrijf overlaat. Informeer gerust naar onze mogelijkheden en tarieven!

Ben ik goed verzekerd tijdens een verhuizing?

U kunt vertrouwen op de onderstaande belangrijke garanties. Zo heeft u de zekerheid dat wij als vakspecialisten er alles aan doen om u verantwoord te verhuizen en denken aan de veiligheid, uw inboedel en het milieu.

U kunt daarvoor een garantiecertificaat afsluiten

Garantiecertificaat Erkende Verhuizers biedt voor binnenlandse inboedelverhuizing de volgende garanties:

  • Uitgebreide verzekering op basis van nieuwwaarde
  • Uw aanbetaling is gegarandeerd. (tot max. 25% / € 1.000).
  • Uw verhuizing wordt ook uitgevoerd als uw Erkende Verhuizer onverhoopt failliet gaat.

Specifiek bij opslag

In dit geval is het beste om uw eigen verzekeraar te informeren dat een deel van uw inboedel of zakelijke inventaris bij ons staat opgeslagen. Jan de Jong Verhuizingen kan ook een opslagverzekering aanbieden. Laat ons weten als u daar interesse in heeft.

 

Bekijk meer informatie op:

Garantiecertificaten

Vraag een offerte aan:
WhatsApp
Vragen? App ons gerust!