Meer inzetten op duurzaamheid in de verhuisbranche van Noord Nederland

Wij hechten veel waarde aan duurzaamheid binnen de verschillende afdelingen van onze organisatie. In onze missie en visie speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke rol. Onze mensen zijn zich bovendien bewust van het belang van een duurzame werkwijze voor de toekomstige verhuisbranche.

StadLogistiek in Groningen

Op onze locatie te Groningen (aan de Ringweg) hebben we een hub voor duurzame (last-mile) StadLogistiek. De locatie is een logistiek centrum waar wij goederen en bestellingen van bedrijven ontvangen, eventueel opslaan en bundelen voor levering in de stad. Door het bundelen van leveringen en slimme routeplanning, verminderen wij het aantal logistieke bewegingen en daarmee de inzet van ons wagenpark. De zendingen leveren wij emissievrij af door de inzet van een fietskoerier of elektrisch vervoer. Ook voor opdrachten buiten de stadslogistiek bundelen wij opdrachten, zetten we onze elektrische bestelwagens in en gebruiken we slimme routeplanning.

 

Beperkt en efficiënt inzetten van ons wagenpark

Wij hebben een centrale ligging waardoor medewerkers een kortere reistijd hebben en daardoor minder brandstof hoeven te verbruiken. De materialen die we hierbij nodig hebben voor kleine reguliere werkzaamheden worden in onze elektrische bestelwagen meegenomen. Indien gewenst stellen wij een standaard aantal verhuismaterialen beschikbaar op locatie. Op deze wijze garanderen wij zero emissie en een beperkte en efficiënte inzet van ons wagenpark.

Duurzaamheid Jan de Jong Verhuizingen
Duurzaamheid wagenpark Jan de Jong Verhuizingen

Duurzaamheid wagenpark

Het wagenpark, dat wij naast het elektrisch vervoer inzetten, valt onder de Euro emissie 6 norm. Dit is momenteel de euronorm met de minste uitstoot en ook het brandstofverbruik is lager in vergelijking met voertuigen die voldoen aan de lagere euronormen. Dit betekent ook dat wij een jong wagenpark hebben. Wij rijden deels op fossiele brandstoffen, maar uiteraard wel de schoonste norm binnen de emissiestandaard. Onze brandstof kopen wij in bij Shell. Samen met Shell zorgen we dat de CO² uitstoot wordt gecompenseerd, waar wij vanaf oprichting van dit compensatietraject in 2012 actief aan mee doen. Tevens hebben we in 2021 60.000 KM elektrisch afgelegd.

 

Logistieke planning

Door het toepassen van slimme routeplanning voldoen wij aan de wens om gevraagde producten en diensten zo duurzaam en efficiënt mogelijk te leveren. We kijken dagelijks naar de kansen om routes slimmer te maken, zaken te bundelen en zorgen ervoor dat de afspraak helder is richting onze klant. Als de route strak gepland is en de ontvanger is niet thuis, dan heeft dit namelijk ook een negatief effect op de route. Onze planners verzorgen dagelijks de routes voor verschillende klanten en spelen in op ad-hoc situaties. Het telefonisch contact is daarbij een belangrijk onderdeel van de communicatie.

 

Bundeling van goederen

We vragen ook participatie van de klant op gebied van bundelen. Als je gezamenlijk de doelstelling draagt om uitstoot te verminderen, verkeersbewegingen terug wilt dringen en kosten wilt reduceren, dan is bundeling een eerste stap in de goede richting. Zo doen wij dit ook met het leveren van verhuismaterialen en verhuisdozen bij zakelijke en particuliere klanten. Dit doen we bij voorkeur op één bepaalde dag in de week. Veel klanten stemmen hiermee in.

Visie op duurzaamheid en MVO

Onze missie en aansluitend onze visie is dat wij het beste verhuisbedrijf van de regio Groningen willen zijn. Daarbij is maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke pijler. Wij realiseren deze missie op basis van de optimalisatie van de volgende kritische performance indicatoren:

  • MVO bewust
  • Goed functionerende medewerkers
  • Hoge klanttevredenheid te onderscheiden in particuliere en zakelijke markt
  • Financieel in control

 

Binnen de pijler MVO bewust is duurzaam ondernemen geborgd. Wij zijn ons bewust van de generatie na ons en anticiperen hier als organisatie zoveel mogelijk op. Wij hebben in 2019 gekozen voor een centrale vestigingsplaats waardoor wij nog flexibeler zijn, onze medewerkers kortere reistijden hebben en onze CO²-uitstoot kunnen verminderen.

 

Als belangrijke gesprekspartner voor de Gemeente Groningen, is onze organisatie betrokken bij veel duurzaamheidsinitiatieven in de regio. Zo helpen we om organisaties in onze regio te prikkelen op het gebied van duurzaamheid, zoals een centrale stadsdistributie en het plan “Ruimte voor Zero Emissie Stadslogistiek”.

 

Binnen onze organisatie is een universitair geschoolde adviseur ingehuurd met als doel ons als organisatie verder te ontwikkelen en te concretiseren met de pijlers uit onze visie zoals het verder verduurzamen van onze dienstverlening.

 

Net als veel andere organisaties ondersteunen wij de wens van de overheid om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een passende baan te bieden. Zo kan iedereen zoveel mogelijk meedoen in de samenleving en uitzicht houden op werk en inkomen. Iedereen heeft hier recht op, vinden we bij Jan de Jong, zodat niemand langs de zijlijn hoeft te staan! Hiervoor stellen wij plaatsen beschikbaar voor kandidaten uit de WWB, SW en Wajong (Gemeente Groningen, werkprogramma 2020-2022).

Duurzaamheid en MVO Jan de Jong Verhuizingen
Ontwikkeling en innovatie Jan de Jong Verhuizingen

Ontwikkeling en innovatie in logistiek

Onze onderneming is één van de koplopers in Groningen met betrekking tot duurzame stadsdistributie. Dit initiatief houdt zich bezig met de logistieke stromen in de stad Groningen en de duurzaamheidsontwikkelingen. Dit biedt ons de mogelijkheid om effectief en doelgericht duurzaam te ondernemen. De stad Groningen heeft het voornemen om in 2025 de stad te sluiten voor voortuigen met fossiele brandstoffen. Vracht mag vanaf dan alleen geleverd worden door elektrische voertuigen.

 

Daarom zijn wij gestart met StadLogistiek in Groningen, waar we op ons logistiek centrum goederen verzamelen voor verschillende partners. Dit initiatief doen we samen met GoFast Fietskoeriers. De hub heeft zich inmiddels bewezen met mooie projecten voor het Forum, Ship from store voor Rituals, renovatie van NH Hotel Groningen en de Gemeente Groningen. Op deze manier zoeken wij als directie uit wat passend is voor de stad, maar ook als haalbaarheidsonderzoek voor lokale ondernemers. Op deze wijze dragen wij bij aan duurzame stadsdistributie.

 

We zien ook telkens nieuwe ontwikkelingen in de logistiek, landelijk en lokaal. Wij blijven graag op de hoogte van nieuwe trends en kijken constant om ons heen hoe we onze klanten daarmee het beste van dienst kunnen zijn. Hierbij valt te denken aan Wave picking management en Warehouse management. Zo beiden wij de mogelijkheid om uw magazijn door StadLogistiek te laten beheren in onze hub.

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Ook binnen Jan de Jong zijn wij hier op verschillende manieren mee bezig. Allereerst stellen wij stageplaatsen beschikbaar voor studenten met een administratieve of logistieke opleiding op MBO of HBO niveau. Verder hebben wij doorlopende stagiaires binnen onze organisatie voor het chauffeursvak. Het is bij ons verder mogelijk om onderzoek te doen naar verschillende logistieke/economische vraagstukken die bijdragen aan optimalisatie van onze dienstverlening.

 

Voor onze particuliere klanten bieden wij de mogelijkheid om kleding en huisraad te doneren aan Stichting Goud Goed. Op deze wijze krijgen meubelstukken en kleding een tweede kans via Kringloopwinkels. Wij nemen op de verhuisdag de huisraad en/of kleding mee en leveren deze in op de locatie in Groningen.

 

Ook hebben wij contacten met goede doelen zoals de Groningse Uitdaging en WerkPro. Deze doelen helpen wij door bijvoorbeeld inventaris, die wordt geschonken door zakelijke klanten, pro deo te leveren. Wij verzorgen daarvoor het transport, zodat de inventaris op een goede plek terecht komt en niet alleen wordt aangemerkt als stort.

 

Als Erkend Verhuizer ondersteunen wij “De Verhuisfamilie”. De verhuisfamilie ondersteunt mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een verhuizing uit te voeren of te regelen. We helpen mensen die zelf een ontoereikend sociaal netwerken hebben, een beperking ervaren in de gezondheid (lichamelijk, psychisch en / of verstandelijk), of gebrek aan financiële middelen hebben. Vrijwilligers helpen met in- en uitpakken en de verhuizer verzorgt de daadwerkelijke verhuizing. Zo dragen wij graag ons steentje bij. Niet alleen vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid vanuit Jan de Jong Verhuizingen, maar ook uit persoonlijke beweegredenen vanuit de directie. 

Maatschappelijke betrokkenheid Jan de Jong Verhuizingen
Social Return Jan de Jong Verhuizingen

Toepassing Social Return

Passend binnen onze organisatie en bedrijfsvoering heeft Jan de Jong binnen haar beleidsuitgangspunten de focus op het inzetten van twee kandidaten per jaar uit WWB, SW en Wajong (Gemeente Groningen, werkprogramma 2020-2022). Wanneer het niet mogelijk is kandidaten in te zetten uit deze doelgroepen bekijken wij de alternatieven binnen de andere doelgroepen en mogelijkheden. Hierbij kunt u denken aan het inzetten van kandidaten uit andere doelgroepen bijvoorbeeld een WWB kandidaat en een leerling of een kandidaat uit de WW. Deze doelgroep bieden wij de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding tot projectverhuizer.

 

De kandidaten volgen een opleiding en krijgen binnen Jan de Jong een buddy toegewezen die ze begeleiden bij het volgen van de opleiding en opdoen van werkervaring. Daarnaast is er een medewerker als interne jobcoach beschikbaar die deze kandidaten helpt met allerhande vragen waar zij tegen aan lopen tijdens de opleiding of het uitvoeren van hun werkzaamheden. Op deze wijze vergroten wij de betrokkenheid en verlagen het ziekteverzuim.

Vraag een offerte aan: