Kan ik gemeentelijke belastingen terugvragen?

Kan ik gemeentelijke belastingen terugvragen? Elke gemeente stelt zelf de hoogte van de gemeentelijke belastingen en heffingen vast. Wat u moet betalen aan belasting, kan dus veranderen op het moment dat u naar een andere gemeente verhuist. En als u de belasting een jaar vooruit hebt betaald, heeft u een periode lang teveel betaald. Krijgt u dit bedrag terug en hoe regelt u dat? U leest het hieronder.

Wat zijn gemeentelijke belastingen?

Er is een aantal verschillende belastingen die iedere gemeente zelf mag berekenen en heffen. De meest voorkomende zijn:

 

  • Afvalstoffenheffing;
  • Hondenbelasting;
  • Onroerende zaak belasting (OZB).

 

Daarnaast berekent een gemeente soms baatbelasting, forensenbelasting, toeristenbelasting, parkeerbelasting, reclamebelasting, precariobelasting, reinigingsheffing of grafonderhoudsrecht.

 

Hoeveel belasting moet u betalen?

De hoogte van de belasting stelt de gemeenteraad jaarlijks vast. Aan het begin van het nieuwe jaar ontvangt u een gecombineerd aanslagbiljet. Deze vermeldt het totaal aan gemeentelijke belastingen die voor u van toepassing zijn. De gecombineerde aanslag kan in termijnen betaald worden of in één keer. Als u de gemeentelijke belastingen van tevoren hebt betaald en u verhuist later dat jaar, dan kunt u een deel hiervan terugvragen.

 

Vermindering van gemeentelijke belastingen bij verhuizing

Als u niet een heel kalenderjaar in dezelfde gemeente woont of hebt gewoond, dan wordt een deel van de gemeentelijke belasting verminderd of terugbetaald. Dit wordt gebaseerd op het aantal complete maanden dat u niet woonachtig was op het oude adres. Hiervoor geldt de dag dat u zich hebt aangemeld bij de nieuwe gemeente. Stel dat u zich op 13 maart in uw nieuwe gemeente hebt ingeschreven, dan heeft u recht op vermindering voor de maanden april – december.

Vraag een offerte aan: